Rhizomatic Learning – Why we teach? (Dave Cormier)

Rhizomatic Learning – Why we teach?

Rhizomatic learning: “the whole idea of rhizomatic learning is to acknowledge that learners come from different contexts, that they need different things

Dave si klade 4 základní otázky, skrze které chce vysvětlit rhizomatic learning (oddenkové učení): Proč učíme? Jak vypadá úspěšné učení? Jak vypadá úspěšný “student”? Jak je úspěšné učení strukturováno?

Dave odmítá pouhý přenos znalostí z učitele na studenta (pojďme ignorovat nevhodnost formulací student, žák, učitel, edukant ad.). To je málo. Chce, aby si student vybudoval vlastní kontext, do kterého nové znalosti zasadí a vytvoří si tak subjektivní přesahy.

Učení a vzdělávání se připodobňuje k jakési mapě. Cílem není narychlo nabiflovat kusé znalosti, jako spíš si neustále a nepředvídatelně rozšiřovat obzory.

Úspěšný student hledá nové souvislosti, nespokojí se s přijatelným, chce vytvářet. Ne (jen) přijímat.

A jak strukturovat? Poslední odstavec mi nepřipadal zrovna uchopitelný, v zásadě Dave zmiňuje vytvoření kontextu ve stylu otevřeného syllabu a komunitního kurikula.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s